P.E.S.

Αποδοτικές Λύσεις Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Βελτιωμένη παραγωγή με ένζυμα Novozymes

Προσφέρουμε τα βιομηχανικά ένζυμα Novozymes για επιτυχημένα προϊόντα !


Βιομηχανικά ένζυμα Novozymes

Τα ένζυμα είναι οργανικές ενώσεις με πρωτεϊνική δομή, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στη φύση & λειτουργούν ως βιοκαταλύτες χημικών αντιδράσεων όπως για παράδειγμα στον μεταβολισμό των οργανισμών & στις χημικές αντιδράσεις εντός των κυττάρων. Κάθε ένζυμο έχει εξειδικευμένη δράση και επιταχύνει τη διαδικασία αντίδρασης συχνότατα κατά αρκετές εκατοντάδες φορές. Η ενζυμική δράση εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία, pH, συγκέντρωση υποστρώματος).

H Novozymes Δανίας παράγει βιομηχανικά ένζυμα, είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά βιοτεχνολογίας, κατέχει πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς & από το 1925 έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 700 προϊόντα βιοτεχνολογίας με 6.000 πατέντες. Τα ένζυμα παράγονται εντός βιοαντιδραστήρων υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες χρησιμοποιώντας επιλεγμένα στελέχη μικρο-οργανισμών. Τα ένζυμα βρίσκουν εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών, απορρυπαντικών, δέρματος & υφασμάτων, την κτηνοτροφία & σε πολλούς άλλους κλάδους.

Στην παρούσα αναφέρονται μόνο δύο εκ των εκατοντάδων εφαρμογών, γι'αυτόν τον λόγο μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα ενζυμικής επεξεργασίας σας απασχολεί.

Περισσότερα


Αναλυτικά στοιχεία:

Το ενζυμικό προϊόν Novozym 33095 (παλαιότερη ονομασία Olivex) βοηθά να λαμβάνετε μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου και παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Είναι ένα φυσικό ενζυμικό προϊόν παραγόμενο από μύκητα της οικογένειας Aspergillus. Το στέλεχος που παράγει το ένζυμο δεν είναι γενετικά τροποποιημένο, κάτι που κάνει δυνατή τη χρήση του προϊόντος στην οργανική παραγωγή ελαιολάδου.

Το ελαιόλαδο εντός των ελαιούχων κυττάρων, είναι κατανεμημένο κατά το κύριο μέρος του στο κενοτόπιο υπό τη μορφή χονδρών σταγονιδίων και κατά το υπόλοιπο στο κυτόπλασμα, υπό τη μορφή λεπτοτάτων σταγονιδίων. Το πρώτο κλάσμα λαδιού, συνήθως το 70-85% του συνόλου, διαχωρίζεται εύκολα με μηχανικά μέσα, ενώ το δεύτερο, διαχωρίζεται πολύ δυσκολότερα επειδή στην εξωτερική επιφάνεια των σταγονιδίων επικάθεται λιποπρωτεϊνική μεμβράνη παρεμποδίζουσα τη συνένωσή τους προς μεγάλες σταγόνες οι οποίες θα μπορούσαν να περάσουν στη συνεχή ελαιούχο φάση. Όταν προσθέσουμε Novozym 33095 στη μάζα της ελιάς στο μαλακτήρα, ή στον ελαιοπυρήνα (στο ρεπάσο), τα περιεχόμενα ένζυμα διασπούν αυτή τη λιποπρωτεϊνική μεμβράνη, ελευθερώνοντας επιπλέον ποσότητα ελαίου το οποίο δεν θα ήταν διαθέσιμο εάν χρησιμοποιούσαμε μόνο τη μηχανική επεξεργασία. Επιπλέον, το Novozym 33095 αποσταθεροποιεί τα γαλακτώματα, διευκολύνοντας το διαχωρισμό των φάσεων, ιδίως σε ποικιλίες ελιάς που σχηματίζουν στην ελαιοζύμη δύσκολα γαλακτώματα.

Οφέλη Novozym 33095

 • Αυξημένη απόδοση σε ελαιόλαδο (5-25 kg περισσότερο λάδι ανά t ελαιοκάρπου)
 • Καλύτερος διαχωρισμός των φάσεων στο decanter (αύξηση έως 50% στην ταχύτητα τροφοδοσίας)
 • Ταχύτερη & καλύτερη διαύγαση του λαδιού
 • Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Δεν μεταβάλλεται η ποιότητα του ελαιολάδου

Χρήση Novozym 33095

 • Προσθήκη 100-130ml Novozym 33095 ανά τόνο ελαιοζύμης
 • Είναι υδατοδιαλυτό, κατά τον διαχωρισμό οδεύει στην υδατική φάση
 • Υγρό συμπυκνωμένο προϊόν σε συσκευασία 25 λίτρων
 • Δεν ανιχνεύεται στο ελαιόλαδο
 • Λειτουργεί σε θερμοκρασία 0-60 °C
 • Δεν περιέχει συντηρητικά
 • Χρόνος ζωής 3 έτη σε ψυγείο

Το ενζυμικό προϊόν Novozymes Invertase χρησιμοποιείται για να επιτύχουμε μέγιστο βαθμό απόδοσης στη διαδικασία υδρόλυσης της ζάχαρης αποφεύγοντας τις υψηλές θερμοκρασίες που απαιτεί η όξινη υδρόλυση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι δεν δημιουργούνται παραπροϊόντα όπως η υδροξυ-μεθυλο-φουρφουράλη (HMF). Είναι ένα φυσικό ενζυμικό προϊόν παραγόμενο από επιλεγμένα στελέχη του μύκητα Saccharomyces cerevisae. H ιμβερτάση (β-φρουκτοφουρανοζιδάση), διασπάει τη ζάχαρη (σακχαρόζη) σε δύο ίσα μέρη φρουκτόζης & γλυκόζης. Ο όρος ιμβερτοποιημένο προέρχεται από την αναστροφή (inversion) της γωνίας διάθλασης του πολωμένου φωτός κατά τη διάσπαση της ζάχαρης.

Σε πολλές εφαρμογές, το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο είναι προτιμότερο της γλυκόζης καθώς είναι γλυκύτερο. Ποσοστό ιμβερτοποίησης 50% δίνει 20% μεγαλύτερη γλυκαντική δύναμη από το μητρικό διάλυμα ζάχαρης. Σε άλλες περιπτώσεις προτιμάται της ζάχαρης καθώς έχει καλύτερες φυσικοχημικές ιδιότητες. Οι τυπικές εφαρμογές της ιμβερτάσης είναι στη ζαχαροπλαστική (για την αποφυγή κρυστάλλωσης, την καλύτερη υφή & την αύξηση της γλυκαντικής δύναμης), τα αναψυκτικά (π.χ. στα energy drinks για άμεση παροχής ενέργειας), τη φαρμακευτική & τέλος τη μελισσοκομία (παραγωγή τροφής στη μη ανθοκομική περίοδο)

Οφέλη ιμβερτάσης

 • Το ποσοστό ιμβερτοποίησης φθάνει εύκολα στο 100% (στην όξινη υδρόλυση τυπικά είναι 10%-50%)
 • Η ιμβερτοποίηση γίνεται σε θερμοκρασίες 20-60°C (η όξινη υδρόλυση φθάνει τους 130°C) αποφεύγοντας τη δημιουργία παραπροϊόντων.
 • Περίπου 70% μικρότερο κόστος ενέργειας
 • Καλύτερη ποιότητα, καθαρότητα & γεύση του ιμβερτοσακχάρου

Χρήση ιμβερτάσης

 • Λειτουργεί σε συνθήκες 20-60°C & pH 3,0-6,5.
 • Προϊόν σε σκόνη σε συσκευασία ½ kg
 • Τυπική δοσολογία 100-150g ανά τόνο διαλύματος ζάχαρης 60-70%.