P.E.S.

Αποδοτικές Λύσεις Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Νέες δυνατότητες στα ελαιοτριβεία

Αποδοτικές λύσεις στην παραγωγή ελαιολάδου !


Λύσεις PES στην παραγωγή ελαιολάδου

Προσφέρουμε λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών διαχωρισμού στον τομέα παραγωγής ελαίων όλων των ειδών. Συγκεκριμένα στον κλάδο των ελαιοτριβείων, βοηθούμε

 • στο φιλτράρισμα του κατσίγαρου ή των νερών πλυντηρίου
 • στη στράγγιση του ελαιοπυρήνα που παράγεται με decanter δύο φάσεων
 • στην αύξηση της απόδοσης με βιομηχανικά ένζυμα

Περισσότερα


Αναλυτικά στοιχεία:

To φιλτράρισμα του κατσίγαρου με τα κόσκινα Amkco σε συνεχή λειτουργία, δίνει λύση στη διάθεση του κατσίγαρου καθώς το απόβλητο, απηλλαγμένο από αιωρούμενα στερεά μπορεί να διατεθεί για φερτάρδευση (υδρολίπανση) ενώ παράλληλα παράγεται πολτός ελιάς ο οποίος με την ενσωμάτωσή του στον τριφασικό πυρήνα (κατά μέσο όρο 10% του καρπού επιπλέον πυρήνα) δίνει ένα επιπλέον έσοδο στο ελαιουργείο κάνοντας την επένδυση να έχει συνηθισμένο χρόνο αποπληρωμής μικρότερο των 2 ετών.

Ύστερα δε από την από 7/12/2016 ψήφιση της ΚΥΑ «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων» που αφορά την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. Φ.15/4187/266/2012, όπου ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ η προ-επεξεργασία των αποβλήτων με λιποσυλλογή, καθίζηση και εξουδετέρωση, ή άλλη ισοδύναμη προ-επεξεργασία (δείτε το ΦΕΚ εδώ), προχωρήσαμε σε δοκιμές και μετρήσεις και φθάσαμε σε τελικό απόβλητο με περιεκτικότητα σε λάδι 0,1% με παράλληλη μείωση τιμών COD/BOD κατά περίπου 80%.

Άμεσα οφέλη:

 • Απομακρύνουμε τα στερεά τα οποία φράζουν τους πόρους.
 • Στις δεξαμενές εξάτμισης δε σχηματίζεται ίζημα ή κρούστα.
 • Δεν υπάρχουν αιωρούμενα στερεά στην υγρή φάση (χρήση σητών < 100μm) !
 • Λαμβάνουμε 7% ως 15% πολτό ελιάς που μπορεί να οδηγηθεί στον πυρήνα.
 • Μικρός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης.
 • Έχουμε δυνατότητα ανακύκλωσης του νερού για την τροφοδότηση του decanter.
 • Το νερό γίνεται κατάλληλο για υδρολίπανση με περιεκτικότητα σε λάδι 0,1% .

Φιλτράρισμα κατσίγαρου

Το πρόβλημα στα ελαιοτριβεία δύο φάσεων έχει ανακύψει από το γεγονός ότι ο παραγόμενος ελαιοπυρήνας έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία σε σχέση με αυτόν των τριφασικών ελαιουργείων με αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή τιμή διάθεσής του. Με την αφύγρανση του διφασικού πυρήνα σε συνεχή λειτουργία με τα κόσκινα Amkco επιτυγχάνουμε:

Άμεσα οφέλη:

 • Δεν υπάρχουν αιωρούμενα στερεά στην υγρή φάση (χρήση σητών < 100μm) !
 • Έχουμε δυνατότητα ανάκτησης κουκουτσιού στο ίδιο μηχάνημα
 • Υπάρχει μείωση του όγκου του πυρήνα κατά 15%-25% (νερό & κουκούτσι).
 • Ο παραγόμενος πυρήνας είναι κατάλληλος για τα πυρηνελαιουργεία
 • Η εγκατεστημένη ισχύς είναι < 2kW !
 • Υπάρχει δυνατότητα μεταβολής του ποσοστού αφύγρανσης

Στράγγιση πυρήνα

Το ενζυμικό προϊόν Novozym 33095 (παλαιότερη ονομασία Olivex) βοηθά να λαμβάνετε μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου και παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Είναι ένα φυσικό ενζυμικό προϊόν παραγόμενο από μύκητα της οικογένειας Aspergillus. Το στέλεχος που παράγει το ένζυμο δεν είναι γενετικά τροποποιημένο, κάτι που κάνει δυνατή τη χρήση του προϊόντος στην οργανική παραγωγή ελαιολάδου.

Το ελαιόλαδο εντός των ελαιούχων κυττάρων, είναι κατανεμημένο κατά το κύριο μέρος του στο κενοτόπιο υπό τη μορφή χονδρών σταγονιδίων και κατά το υπόλοιπο στο κυτόπλασμα, υπό τη μορφή λεπτοτάτων σταγονιδίων. Το πρώτο κλάσμα λαδιού, συνήθως το 70-85% του συνόλου, διαχωρίζεται εύκολα με μηχανικά μέσα, ενώ το δεύτερο, διαχωρίζεται πολύ δυσκολότερα επειδή στην εξωτερική επιφάνεια των σταγονιδίων επικάθεται λιποπρωτεϊνική μεμβράνη παρεμποδίζουσα τη συνένωσή τους προς μεγάλες σταγόνες οι οποίες θα μπορούσαν να περάσουν στη συνεχή ελαιούχο φάση. Όταν προσθέσουμε Novozym 33095 στη μάζα της ελιάς στο μαλακτήρα, ή στον ελαιοπυρήνα (στο ρεπάσο), τα περιεχόμενα ένζυμα διασπούν αυτή τη λιποπρωτεϊνική μεμβράνη, ελευθερώνοντας επιπλέον ποσότητα ελαίου το οποίο δεν θα ήταν διαθέσιμο εάν χρησιμοποιούσαμε μόνο τη μηχανική επεξεργασία. Επιπλέον, το Novozym 33095 αποσταθεροποιεί τα γαλακτώματα, διευκολύνοντας το διαχωρισμό των φάσεων, ιδίως σε ποικιλίες ελιάς που σχηματίζουν στην ελαιοζύμη δύσκολα γαλακτώματα.

Οφέλη Novozym 33095

 • Έχουμε αυξημένη απόδοση σε ελαιόλαδο (5-25 kg επιπλέον λάδι ανά t ελαιοκάρπου)
 • Υπάρχει καλύτερος διαχωρισμός των φάσεων στο decanter (αύξηση έως 50% στην ταχύτητα τροφοδοσίας)
 • Γίνεται ταχύτερη & καλύτερη διαύγαση του λαδιού
 • Επιτυγχάνεται λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Δεν μεταβάλλεται η ποιότητα του ελαιολάδου

Χρήση Novozym 33095

 • Προσθήκη 100-130ml Novozym 33095 ανά τόνο ελαιοζύμης
 • Είναι υδατοδιαλυτό, κατά τον διαχωρισμό οδεύει στην υδατική φάση
 • Υγρό συμπυκνωμένο προϊόν σε συσκευασία 25 λίτρων
 • Δεν ανιχνεύεται στο ελαιόλαδο
 • Λειτουργεί σε θερμοκρασία 0-60 °C
 • Δεν περιέχει συντηρητικά
 • Χρόνος ζωής 3 έτη σε ψυγείο