P.E.S.

Efficient Industrial Design

Λογισμικό SPC σε πραγματικό χρόνο

Προσφέρουμε το καλύτερο λογισμικό στατιστικού ελέγχου διεργασιών WinSPC !


WinSPC: Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγής & Ποιότητας

Το λογισμικό WinSPC εξασφαλίζει έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης κόστους με γρήγορη αποπληρωμή της επένδυσης (ROI) έτσι ώστε οι βιομηχανίες να:

 • Βελτιώσουν ταχύτατα την ποιότητα
 • Μειώσουν τη διακύμανση
 • Αυξήσουν την κερδοφορία

Το WinSPC το οποίο έχει άνω των 2.500 εγκαταστάσεων παγκοσμίως, εκτελείται σε πραγματικό χρόνο, εντός του χώρου της παραγωγής, έτσι ώστε να διανείμει εφαρμόσιμη πληροφορία στους χειριστές, τους μηχανικούς ποιότητας, τους επιβλέποντες και όλα τα στελέχη.

Λεπτομέρειες του WinSPC

Το σημερινό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί τη χρήση νέων μεθόδων για παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων με μείωση κόστους παραγωγής. Το WinSPC με τον ενσωματωμένο Cost Inspector βοηθά τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να αποκαλύψουν και να ελαχιστοποιήσουν τις οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με την εκκεντρότητα (απόσταση από το στόχο) και την παραλλακτικότητα (διακύμανση) τις διεργασίας παραγωγής.

Άμεσα οφέλη:

 • Ελαχιστοποίηση των οικονομικών απωλειών λόγω διακύμανσης
 • Διανομή αναφορών σε χρήματα εξοικονόμησης
 • Υπολογισμός της εξοικονόμησης από μείωση διακύμανσης
 • Υπολογισμός της εξοικονόμησης από μετατόπιση της διεργασίας στο βέλτιστο
 • Κατάταξη ενεργειών με βάση το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος

Αποκάλυψη κρυμμένου κόστους

Η πανίσχυρη συλλογή δεδομένων του WinSPC επιτρέπει τη γρήγορη συλλογή και διαχείριση δεδομένων παραγωγής & ποιότητας από όλες τις πηγές όπως σειριακές συσκευές, αρχεία κειμένου, plc, όργανα ελέγχου ή βάσεις δεδομένων.

Άμεσα οφέλη

 • Επιτρέπει την ορατότητα προς την κάθε γωνία του παραγωγικού ιστού
 • Βοηθά στην κατανόηση & τη βελτίωση της διεργασίας
 • Υποστηρίζει πλάνα συνεχούς βελτίωσης ή Lean Six Sigma
 • Αυξάνει την ταχύτητα ανταπόκρισης
 • Βοηθά στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα

Συλλογή δεδομένων ποιότητας

Στις μέρες μας είναι συνηθισμένη η χρήση προληπτικών μεθόδων για τη μείωση του κόστους ποιότητας. Η χρήση λογισμικού SPC σε πραγματικό χρόνο είναι αποδεδειγμένα θεμελιώδες εργαλείο για την πρόληψη σφαλμάτων στη διεργασία που οδηγούν σε ελαττωματικά ή απορριπτέα παραγόμενα προϊόντα. Το WinSPC με τα εργαλεία ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο απεικονίζει πληροφορίες στους χειριστές αλλά και στη διοίκηση που βοηθούν στην άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών. Το προσωπικό έχει πλέον στα χέρια του πληροφορίες οι οποίες του επιτρέπουν την ανίχνευση, επιδιόρθωση & ελαχιστοποίηση της διακύμανσης σε πραγματικό χρόνο κάτι που οδηγεί σε ποιοτικότερα προϊόντα & ικανότερες διεργασίες παραγωγής.

Άμεσα οφέλη

 • Ελαχιστοποίηση διακύμανσης
 • Μείωση ελαττωματικών, απορρίψεων, ανακατεργασίας
 • Ενδυνάμωση προσωπικού
 • Προαγωγή της φιλοσοφίας Lean Manufacturing

Παρακολούθηση διεργασιών σε πραγματικό χρόνο

Η σύγχρονη παραγωγική διαδικασία απαιτεί έμφυτη ευστροφία, η οποία όχι μόνο ορίζει τα περιστατικά ποιότητας αλλά πρέπει να έχει πολύ μικρό χρόνο αντίδρασης στην επίλυση προβλημάτων.

Το WinSPC προσφέρει σε μέγιστο βαθμό σε διαχείριση περιστατικών από οποιοδήποτε άλλο λογισμικό SPC στην αγορά με εξελιγμένες δυνατότητες ενεργειών (triggers) για την ενημέρωση του προσωπικού και την εκτέλεση αυτοματοποιημένων διορθωτικών ενεργειών.

Το WinSPC επιτρέπει την μείωση της απόστασης μεταξύ ανίχνευσης και διόρθωσης.

Άμεσα οφέλη

 • Μείωση χρόνου απόκρισης
 • Διεργασίες σε ρυθμό συνεχούς βελτίωσης σε κλειστό βρόγχο.
 • Μείωση του κόστους συμμόρφωσης
 • Βελτίωση των προσπαθειών συνεχούς βελτίωσης ή Six Sigma
 • Εξορθολογισμός της διαδικασίας συμμόρφωσης

Το Plant Monitor του WinSPC δίνει στη διοίκηση μία γρήγορη εικόνα από ψηλά των διεργασιών της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο δίνοντας τη δυνατότητα γρήγορης επίλυσης προβλημάτων, πιο αποτελεσματικής διοίκησης, και συνολικής βελτίωσης του εργοστασίου.

Άμεσα οφέλη

 • Απεικόνιση της απόδοσης όλου του εργοστασίου με μια ματιά
 • Άμεση ειδοποίηση για περιστατικά
 • Πληροφόρηση της διοίκησης με δεδομένα απόδοσης
 • Βελτίωση αποδοτικότητας
 • Αποτελεσματική διαχείριση μη συμμορφούμενων διεργασιών

Διαχείριση απόδοσης εργοστασίου

Το WinSPC περιλαμβάνει προχωρημένα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης βιομηχανικών δεδομένων που επιτρέπουν την ανάλυση είτε σε πραγματικό χρόνο, ή ιστορική.

Άμεσα οφέλη

 • Λήψη γρήγορων αποφάσεων που βασίζονται σε ανάλυση δεδομένων
 • Μετατροπή των δεδομένων παραγωγής σε ευφυΐα
 • Υποστήριξη Six Sigma και της διαδικασίας DMAIC
 • Εξαγωγή δεδομένων σε ποικιλία εργαλείων

Απεικόνιση & αποκάλυψη

Το WinSPC μαζί με το Custom Web Reporter επιτρέπουν την αποδοτική δημιουργία γραφικών αναφορών, από μία βασική αναφορά του χειριστή έως μία πολύπλοκη αναφορά διοίκησης με σκοπό την εύκολη διάχυση των δεδομένων της παραγωγής.

Άμεσα οφέλη

 • Μετατροπή των δεδομένων παραγωγής σε επιχειρηματική ευφυΐα
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς
 • Καλύτερη ικανοποίηση πελατών
 • Διάδοση δεικτών εργοστασίου σε όλο το προσωπικό
 • Ασφάλεια δεδομένων και επαναληψιμότητα αναλύσεων
 • Μεγάλη εξοικονόμηση πόρων με αυτοματισμένη ανάλυση

Εύκολη δημιουργία αναφορών ποιότητας


Απαιτήσεις συστήματος

Οι προτεινόμενες απαιτήσεις για ένα σταθμό WinSPC (Client) είναι οι εξής:

Επεξεργαστής
1 GHz ή ταχύτερος (32/64-bit)
RAM
Windows 7: 1 GB (32-bit), 2 GB (64-bit)
Windows Vista Business: 1 GB
Windows XP Pro: 256 MB
Χώρος αποθήκευσης
200MB διαθέσιμα

Ελάχιστες απαιτήσεις ενός WinSPC Database Server

Επεξεργαστής
800MHz ή ταχύτερος
RAM
512MB
Χώρος αποθήκευσης
10GB διαθέσιμα

Περισσότερα